ЧЕЗ: Клиентите ни получиха с 3 лв. по-ниски сметки през август

Средната фактура е 31 лв. с ДДС при средна консумация от 183 квтч

128 ~ 2 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Клиентите на електроразпределителното дружество ЧЕЗ в Западна България са получили с 3 лв. по-ниска сметка за ток през август 2013 г., което е с 9% по-малко от средната сума, начислена през съпоставимия период на миналата година. Фактурите са с по-ниска стойност при почти едно и също количество консумирана електроенергия, става ясно от съобщение на ЧЕЗ.

Данните показват, че средната сметката за ток на битовите клиенти на ЧЕЗ за август тази година е 31 лв. с ДДС при средна консумация от 183 кВтч. За сравнение - през същия месец на 2012 г. средната сметка е била 34 лева с ДДС, а средната консумация - 186 квтч.

Освен от цената на електроенергията размерът на сметката зависи и от индивидуалната консумация на клиента през месеца. Средното потребление на електроенергия през август 2013 г. е 183 КВТч, което е 12 КВТч или 7.3% повече от юли. Подобна бе тенденцията и през 2012 г. Тогава средната консумация на клиент е била 186 КВТч, или с 4 КВТч (2.2%) повече отколкото през юли.

През август 2013 г. 1 194 002 от битовите клиенти на ЧЕЗ, или 81.03% са получили сметка до 50 лв., при 16.38% сумата варира между 50 и 100 лв., 2,37% от клиентите са получили фактура между 100 и 200 лв., а сметките на 0.22% от клиентите  надвишават 200 лв.

Цените на електроенергията се определят от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). От 1 август 2013 г. регулаторът намали крайните цени на електроенергията за битовите клиенти на ЧЕЗ средно с 0.7 стотинки за кВтч, без ДДС. Така цените на електроенергията в Западна България са най-ниските в страната. Намален бе и делът на ЧЕЗ в крайната цена на електроенергията. От сметка на стойност 100 лв. за дружествата от групата на ЧЕЗ в България вече остават едва 2.49 лв., припомнят от дружеството, което снабдява с ток абонатите в Западна България.

Подкрепи Economic.bg