ЧЕЗ поиска нови "общи условия"

Проектът е изцяло съобразен с последните изменения на Закона за енергетиката от 2012 г.

276 ~ 2 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Дружеството "ЧЕЗ Електро България" АД, което захранва с електроенергия абонатите в Западна България, внесе в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) своя проект за промени в Общите условия, които да регулират продажбите на електрическа енергия от страна на дружеството в качеството му на краен снабдител на неговите клиенти. Съгласно изискванията на закона промените първоначално бяха подложени на публично обсъждане на 26 август. Преди месец в регулаторната комисия бе внесен и проект за промени в Общите условия на "ЧЕЗ Разпределение България", съобщиха от компанията.

"В основата на новите Общи условия са залегнали съвременните европейски принципи за равнопоставеност, баланс и защита на интересите на всички заинтересовани страни. Клиентите ни могат да са спокойни, че няма да прекъснем електроснабдяването им, ако оспорват размера на сметката си", каза Кремена Стоянова, изпълнителен директор на "ЧЕЗ Електро България" АД.

Проектът на Общи условия е изцяло съобразен с последните изменения на Закона за енергетиката от 2012 г. Предвидени са текстове относно специалните условия, които "ЧЕЗ Електро България" прилага към уязвимите си клиенти, както и относно възможността на клиентите да изберат друг доставчик на електрическа енергия.

Сред основните промени, залегнали в новите Общи условия, са  възможността за изпращане на електронни фактури както и запазване правото на клиента да оспори сметката си без да му се прекъсва снабдяването с електрическа енергия за периода до приключване на проверката.

Грижата за клиента е приоритет на ЧЕЗ от стъпването на компанията на българския пазар преди близо 9 години. От началото на годината бяха предприети серия от мерки, базирани на модерни европейски практики в областта на обслужването на клиенти. С цел да подобри комуникацията с потребителите през март ЧЕЗ създаде първата в страната институция Енергиен омбудсман, който да разглежда казуси на клиенти, останали недоволни от решенията, взети от някоя от компаниите на ЧЕЗ в България.

Инициативата за подобряване на обслужването продължи с учредяването в края на май на нов консултативен орган - Потребителски съвет. Той търси възможности за оптимизиране и за подобряване на обслужването на база на анализа на постъпили сигнали и препоръки в компанията и на най-добрите практики в Европа.

Подкрепи Economic.bg