Два консорциума се борят за строителния надзор на Централна гара

Рехабилитацията на гаров комплекс Централна гара София се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013

204 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Два консорциума са допуснати до следващия кръг в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Оценка на съответствието и строителен надзор за проект "Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София". Офертите бяха отворени днес, 29 май, в сградата ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура".

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите е определила Обединение "ИКАР-ПЪТКОНСУЛТ-САРАТ" и Обединение "ТРТ" да бъдат допуснати до следващия етап. И двата консорциума са получили по 20 точки за техническа оценка, но "ТРТ" е дал по-ниска цена - 1 045 000,00 лева без ДДС и без непредвидени разходи, които са 10% от стойността. "ИКАР-ПЪТКОНСУЛТ-САРАТ" дава 1 595 400,00 лева без ДДС и без непредвидени разходи.

Рехабилитацията на гаров комплекс Централна гара София се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013.

Подкрепи Economic.bg