"Енерго-Про" опроверга твърденията на КЗК

Електроразпределителната компания обясни защо се налага да ограничава ВЕИ производителите

108 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

"Енерго-Про Мрежи" категорично не приема твърденията, цитирани в решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за извършено нарушение, представляващо злоупотреба с господстващо положение при управление на производствени мощности, присъединени към електроразпределителната мрежа и ще обжалва това решение. Това се казва в становището на компанията, изпратено до медиите.

Там се казва още, че в действията си компанията стриктно съблюдава нормативните и законовите изисквания и не е допускала ситуации на неравностойно третиране - в полза или вреда на свои клиенти производители на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Компанията е длъжна в максимално кратки срокове да изпълнява разпорежданията на диспечерите от Териториалното диспечерско управление на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за намаляване на товара в определени участъци на електропреносната мрежа, като за целта ограничава приема на енергия, произведена от производителите, присъединени в дадения участък. Неизпълнението в срок на тези разпореждания поставя под заплаха сигурността на енергийната система на страната и може да доведе до тежки аварийни ситуации.

"Компанията "Енерго-Про Мрежи" в нито един момент не е ограничавала пряко производството на електроенергия на конкретен производител на електроенергия от ВЕИ. Производителите на електроенергия от ВЕИ имат, сключени по тяхна воля и избор, договори с избран от тях оператор,  който осъществява оперативно управление на централите за производство на енергия от ВЕИ, и с когото "Енерго-Про Мрежи" АД контактува в случай на наложен ограничителен режим от страна на ЕСО. При изпълнението на всяко разпореждане за ограничаване на производството на енергия, "Енерго-Про Мрежи" ограничава всички оператори на строго пропорционален принцип", се казва още в съобщението на дружеството.

"Енерго-Про Мрежи" АД не разполага с информация и не може да влияе на това как операторът, чиято отговорност е да изпълни оперативното разпореждане на диспечерите на "Енерго-Про Мрежи" АД и да намали произведената енергия, организира ограничаването на производителите в групата, която управлява и дали там се съблюдават същите принципи на равнопоставеност и строга пропорционалност.

"Енерго-Про Мрежи" заявява категорично, че в изпълнението на своите задължения към ЕСО се ръководи стриктно от принципите на равнопоставеност и справедливост и отхвърля всякакви обвинения в неравноправно третиране на клиенти и злоупотреба с господстващо положение.

Подкрепи Economic.bg