GLOBUL отчита ръст в приходите с 0.3% за тримесечието

Броят на абонатите на фиксираните услуги на GLOBUL продължи да се увеличава и към края на периода те наброяват над 200 000

Приходите на GLOBUL за първото тримесечие на 2012 г. се увеличиха с 0,3% спрямо същия период на миналата година благодарение на ръста в приходите от услуги и продажби на мобилни телефони, показаха финансовите резултати на компанията за първите три месеца на годината. Към края на тримесечието, общият брой на клиентите на GLOBUL достигна почти 4,4 милиона, което е увеличение от 10,8% на годишна база.

Приходите на GLOBUL за първото тримесечие на годината достигнаха 96,7 милиона евро или с 0,3% повече от същия период на 2011 г. Приходите от услуги се увеличиха с почти 1% като спадът в постъпления от корпоративния сегмент бе изцяло компенсиран от по-добрите приходи от фиксирани услуги и услуги за мобилен пренос на данни.

През първите три месеца на годината, броят на абонатите на фиксираните услуги на GLOBUL също продължи да се увеличава и към края на периода те наброяваха над 200 000. Сериозен ръст се отчита и при услугите за мобилен пренос на данни, като броят на абонатите на тези услуги на GLOBUL през първото тримесечие на годината е почти три пъти по-голям в сравнение със същия период през 2011 г.

Коментари: 0