Глобиха "Екобулпак" с близо 300 хил. лв.

Причината е създаване на опасност от уронване на престижа на конкурент

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби "Екобулпак" АД с 274 460 лв. заради създаване на опасност от уронване на престижа на конкурент.

Производството е образувано по искане на “Импакт Корпорейшън” АД, конкурент на ответното дружество при разделното събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци.

Комисията установи, че „Екобулпак” АД е създало опасност от увреждане доброто име и доверието в конкурента си, като в периода 23 февруари 1 март тазии година информира клиенти на молителя за наложена санкция от МОСВ на “Импакт Корпорейшън” АД под формата на продуктова такса, което би могло да доведе до отнемане на лиценза на дружеството, както и че същото е в несъстоятелност. Информацията е съпроводена от представяне на дейността на акционерно дружество „Екобулпак” и офертата му за 2012 г. Същевременно решението на МОСВ за наложената продуктова такса към момента на изпращане на съобщенията не е влязло в сила.

КЗК счита, че подобен агресивен маркетингов подход за привличане на потенциални клиенти, като за целта се преувеличават и представят общодостъпни  факти в изопачен вид, е недобросъвестно поведение, което категорично противоречи на правилата на лоялната конкуренция.

При определяне на санкцията Комисията е взела под внимание тежестта на нарушението и икономическото състояние на ответното дружество

Коментари: 0