Глобяват производителите на ток за дисбаланси от 1 май

Обмисляме електроенергийната борса да е посредник и участник в търговията, призна Еленко Божков от ДКЕВР

"Либерализация" отгоре

Автор: Николай Марченко

От 1 май 2014 г. трябва да заработи балансиращият пазар на електроенергия, коментира пред БТА Еленко Божков, член на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). 

До тази дата участниците в енергийния пазар ще трябва да са се регистрирали в специални балансиращи групи. Но ако има разминаване между прогнозното и реалното производство и съответно консумация на енергия, участниците ще плащат дисбаланса в системата. „Вече всички участници в енергийната система подават графици за своята работа, но от 1 май те ще трябва да плащат за дисбалансите, които създават”, обясни Божков.

Според члена на ДКЕВР ще има горен предел на цената, която ще се плаща при недостиг извън графика и таван на цена, когато някой участник има преразход спрямо графика. „Въпреки тези лимити, това ще е реален пазар и цените ще се формират на база придобития опит”, твърди той.

„В момента една от причините още да не е стартирал балансиращият пазар, е, че не са сключени всички договори между производителите на енергията от възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и крайни снабдители и координатори на специални балансиращи групи”, оправда инициативата Божков.

Той добави, че производителите на „зелена” енергия са претендирали до каква степен може да се прогнозира тяхното производство. „Отчитам като голямо предимство създаването на общ сетълмент на специалните балансиращи групи, което направихме, защото това ще ни даде възможност да се предпазим от небаланси, дължащи се на метеорологични условия”, коментира Еленко Божков.

Той поясни, че целта е, ако ВЕИ централите не могат да се балансират в рамките на балансиращата група, те ще могат да правят това на цялата територия на страната в общия сетълмент, който ще се осъществява от Националната електрическа компания (НЕК).

Експертът се опита да обясни и как ще работи електроенергийната борса, чието пускане тепърва предстои. „Ролята на борсовия оператор пък ще е да се занимава с търговията на електроенергия ден напред и в рамките на деня. От миналата седмица вече има издаден лиценз за борсов оператор на държавното дружество "Български независим енергиен оператор", припомни Еленко Божков. 

Според него въпросът е какъв да бъде борсовият оператор - посредник или участник в сделките. „В повечето случаи в Европейския съюз той е посредник, но у нас, за да спестим таксите и разходите за участниците в балансиращия пазар, ние изключваме създаването на клирингова къща (уравнителна камара или разчетна палата - бел. ред.)”, поясни представителят на ДКЕВР.

Коментари: 0