Икономиката нараснала с плахи стъпки

БВП в номинално изражение достига 16.161 млн. лв

128 ~ 1 мин. четене

БВП на страната нараства с 0.4% през първото тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на предходната година и с 0.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2012 г. Това показват експресните данните на Националния статистически институт (НСИ), които са първата оценка за състоянието на икономиката през текущата година.

Данните на НСИ показват, че БВП в номинално изражение достига 16.161 млн. лв. Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2013 г. е 13.08 млн. лв, като най-голям дял формира секторът на услугите (63.4%), следван от индустриалния (31.9%) и аграрния сектор (4.7%).

Брутната добавена стойност, която отразява по-точно реалното изменение на икономиката е останала без промяна спрамо последното тримесечие на миналата година, на база сезонно изгладени данни, като е нараснала с 0.3% спрямо същото тримесечие на миналата година.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2013 г. спрямо предходното принос за регистрирания икономически растеж имат бруто образуването в основен капитал с 2.4%, колективното потребление с 0.9% и износът на стоки и услуги с 1.8%.

По отношение на компонентите на крайното използване е регистриран положителен икономически растеж на колективното потребление с 3.0% в сравнение със същия период на предходната година. Бруто капиталообразуването в основен капитал отчита ръст спрямо първото тримесечие на предходната година с 4.8%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 8.9%, а вносът на стоки и услуги - с 4.4%.

Подкрепи Economic.bg