Инвестициите в България продължават да растат

За първите девет месеца на 2012 г. ПЧИ са на стойност 971.8 млн. евро.

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в български активи са достигнали 971.8 млн. евро за първите девет месеца на годината. Това показват данните на Българската народна банка (БНБ) за преките инвестиции. Спрямо същия период на миналата година статистиката отчита ръст от 36.51%, което обаче е най-слабото увеличение за предходите пет месеца.

В края на деветия месец преките инвестициите са повече, отколкото са били в края на ноември 2011 г. Тогава са били общо 740.3 млн. евро. Миналата година имаше годишен спад във всеки един месец на годината.

Данните на БНБ обаче показват, че септември е един от най-лошите месеци за инвестиции в България за последните близо две години. През деветия месец на тази година паричните потоци са били отрицателни със 167.4 млн. евро.

По държави, най-големите преки инвестиции в страната за периода януари - септември 2012 г. са на Холандия - 611.3 млн. евро, Русия  -139.9 млн. евро и Швейцария 101.1 млн. евро. Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Германия - 249.2 млн. евро и към Гърция -67.8 млн. евро.

По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции в българските предприятия в чужбина за януари - септември 2012 г. се увеличават със 112.3 млн. евро, при увеличение в размер на 139.6 млн. евро за януари - септември 2011 г.

Коментари: 0