Изпреварихме Сърбия по покупателна способност

Данните на НСИ показват, че хората в България продължават да са с най-малки финансови възможности в ЕС

Покупателната способност на хората в България през 2011 г. е била 45% от средната за Европейския съюз (ЕС). Това показват окончателните данни на Националния статистически институт (НСИ). По този показател страната ни продължава да е на последно място в ЕС, но добрата новина е, че се изкачваме с 2 процентни пункта над предходните две години.

В Румъния възможностите на потребителите са 47% от средните в ЕС. След България са единствено държавите от Западните Балкани - Албания (34%), Босна и Херцеговина (36%), БЮР Македония (40%) и Сърбия (43%), в която покупателната способност на хората е намаляла с 1 процентен пункт за година.

С най-големи възможности сред хората в ЕС разполагат в Люксембург, където покупателната способност е 40% над средната в ЕС. В Германия е 20% над средното ниво в общността, в Австрия - 19%, във Великобритания - 18%, в Швеция - 16%, а в Холандия, Дания, и Франция - 13%.

Най-голям срив при покупателните възможности на хората има в Гърция. За една година спадът е с 6 процентни пункта до 91% от средното ниво. През 2009 г. нивото е било 4 пункта над средното в ЕС.

Коментари: 0