Китай ще формира 50% от ръста в търсенето на петрол

Според доклад на Deutsche Bank през 2013 г. половината от годишното увеличение ще се дължи на азиатската държава

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Китай може да формира 35% от световният ръст в търсенето през тази година и 50% през 2013 г. Прогноза е направена от най-голямата германска банка - Deutsche Bank. В доклада се посочва, че САЩ и държавите от ОИСР ще имат негативно влияние върху ръста през следващата година.

"Следователно ревизията в посока надолу при икономическия ръст на Китай има негативно въздействие върху глобалното потребление на петрол", се казва в документа.

През първото полугодие търсенето на петрол от Китай нарасна с 2% на годишна база. "Очакваме търсенето на петрол от страна на Китай на нарасне с 3% през 2012 г. на годишна база и 4.5% през 2013 г. Това обаче се далеч от средно 7% за последните пет години", пише в анализа.

Коментари: 0