Комисията по международна търговия на ЕП отхвърли АСТА

Решението е препоръчително за депутатите в Брюксел

Комисията по международна търговия на Европейския парламент реши да откаже да одобри сключването на споразумението за борба с фалшифицирането АСТА. Това решение на комисията има препоръчителен характер към ЕП, а окончателното решение на парламента следва да бъде прието на пленарна сесия.

За днешното заседание на комисията бяха внесени три предложения за изменение, като първите две предвиждаха изразяване на одобрение за сключването на споразумението. Непосредствено преди гласуването вносителите оттеглиха тези предложения. Третото предложение за изменение предвиждаше комисията да реши да отложи гласуването по одобрението на проекта на решение на Съвета; решението за отказ или даване на одобрение да бъде разгледано, когато ЕП бъде в състояние да вземе предвид становището на Европейския съд относно съвместимостта на АСТА с договорите на ЕС. Това предложение бе подложено на гласуване и отхвърлено с 12 гласа "за", 19 "против" и без въздържали се.

Така в сила остават първоначалните предложения за решение на комисията, т.е. да се предложи на ЕП да откаже да одобри сключването на споразумението. През май тази година Европейската комисия внесе в Съда на ЕС в Люксембург искане за тълкуване на законосъобразността на АСТА. Няма точен срок за произнасянето на становището на съда по проекта на решение на Съвета за сключване на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мексико, Мароко, Нова Зеландия, Сингапур, Швейцария и САЩ.

Коментари: 0