Кредитите за малкия бизнес в Стара Загора с ръст от 3%

Към края на март тази година те са в размер на 88 милиона лева

Към март тази година кредитите за малък бизнес в региона на Стара Загора отбелязаха ръст от 3% на годишна база и стигнаха 88 милиона лева, като кредитите в сектора на селското стопанското се увеличиха с 4% на годишна база и достигнаха 6.62 милиона лева. Това съобщиха от УниКредит Булбанк.

Привлечените средства от МСП се увеличиха с 14% на годишна база като стойността им е близо 55 милиона лева към края на март 2012 г. Банката е привлякла 10.7 милиона лева от компаниите, опериращи в сектора на селското стопанство, което бележи ръст от 15% на годишна база. Броят на клиентите в сектора, които банката обслужва в региона към март 2012 г., достигна 682 компании, което е 24% повече в сравнение с миналата година.

„За нас е много важно да сме близо до нашите клиенти в цялата страна. Срещите ни с местните компании ни дават възможност да ги опознаем по-отблизо, да получаваме обратна връзка и да сме сигурни, че предлагаме най-адекватните решения за развитието на техния бизнес. Ние осъзнаваме, че регионът на Стара Загора е стратегически един от най-важните за развитието на селското стопанство, затова искаме да убедим настоящите си и бъдещите клиенти, че ние сме до тях и ще ги подкрепяме“, сподели Паскуале Джамбои, член на Управителния съвет и Директор „Банкиране на дребно“ в УниКредит Булбанк.

В региона на Стара Загора УниКредит Булбанк разполага с 30 локации, включително и в офиси в големи търговски вериги Метро и Технополис като 15 от офисите на банката са специализирани за работа с малък бизнес. 26 персонални консултанти предлагат индивидуален подход и при работата си с тях се вземат предвид специфичните потребности на компаниите и се отчита особеностите на регионалната икономическа среда.

Вчера от УниКредит Булбанк се срещнаха със земеделски производители от региона на Стара Загора, за да им представят възможностите, които предлага банката за развитие на бизнеса в областта на земеделието и фермерството. Банката определя като един от своите приоритети по-активни отношения с регионалния бизнес, особено в сектора на селското стопанство. 

Коментари: 0