ЛУКойл с вятърни паркове у нас

6432 ~ 1 мин. четене

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на самостоятелен контрол върху «Уинд Парк Каварна Ийст» ЕООД,  „Уинд Парк Каварна Уест” ЕООД и „Кей Енд Ес Енерджи” ЕООД от страна на „Лукерг Реню” ГмбХ, Австрия. Дружеството е съставено от руската компания за когенерационна енергия „Лукойл – екоенерго” и италианската ERG Renew S.p.a., а трите ветрогенераторни парка са собственост на „Райфайзен Енерджи енд Енвайрънмънт Холдинг Булг” ГмбХ, Австрия.

За да одобри сделката Комисията изследва на първо място пазарното положение на участниците в операцията преди и след осъществяването й, както и фактори, влияещи върху позицията им на пазара на производство и продажба на едро на ел. енергия.

В процеса на проучване се установи, че участниците в концентрацията притежават незначителни производствени мощности, поради което към настоящия момент не са сред основните участници на този пазар. През 2010 г. сумарният пазарен дял на дружествата, изчислен на база инсталиран капацитет и на база произведена ел. енергия в страната, е значително под 5%. КЗК счита, че концентрацията следва да бъде разрешена, тъй като няма да доведе до установяване или засилване на господстващо положение, което значително би попречило на ефективната конкуренция на пазара на производство и продажба на ел. енергия от ВЕИ. Комисията постанови незабавно изпълнение на решението.

Подкрепи Economic.bg