Лизингът е по-изгоден за финансиране от кредита

През 2013 г. се очаква раздвижване на оперативния лизинг заради промяна в Закона за ДДС, казва Атанас Иванов, финансов директор на УниКредит Лизинг

792 ~ 6 мин. четене
Автор: Атанас Христов

- Г-н Иванов, низходящият тренд във вземанията по лизингови договори продължи в последното тримесечие на миналата година. Защо?

Чисто математически причините са две. Първата е, че новият бизнес, който се генерира през последните няколко години по никакъв начин не може да навакса изтичащия портфейл, който беше генериран в пиков момент за пазара - 2007-2008 г. При средна срочност 5 години, много от договорите подписани в пика ще изтекат в края на 2013 г., или са приключили в края на 2012 г.

Другата причина е, че проблемните кредити трябва да бъдат провизирани, а провизиите изяждат от нетната стойност на вземанията. Комбинацията от тези два фактора води до низходящия тренд. Това обаче са повърхностните неща.

Фундаменталните фактори са свързани със състоянието на икономиката. Икономическата ситуация в страната копира в голяма степен тази на Европа и в момента със сигурност не предразполага големите компании към инвестиции.

Другият момент са преките чужди инвестиции (ПЧИ) към Брутния вътрешен продукт (БВП). От 2002 до 2008 г. средният обем на ПЧИ е бил около 17-18%. А 2009-2010 г. обемът е едва 3% от БВП, спрямо 30% в пика на пазара. Българската икономика е много зависима от външния свят, най-вече от Европа. Когато не се наливат пари от чужбина трудно можем да очакваме сериозен ръст само с нашето потребление.

Много от фирмите в момента изчакват и не правят капиталови разходи, а лизингът е капиталова инвестиция – той е инвестиционен кредит. Това също е причина новият бизнес да не е толкова растящ.

 

- Спад има и на тримесечна база. Не желаят ли фирмите да ползват лизинг?

Фирмите искат лизинга. Той дори е по-изгодната форма на финансиране от кредита. Стига обаче и двете страни правилно да разбират рисковете и ползите на продукта.

Лизингът колкото е позната, толкова е и непозната форма. Най-често се свързва с леки автомобили. Но на практика може да покрие всяка сфера на икономиката – имаме активи от недвижими имоти, през машини и оборудване, до всякакви движими вещи като камиони или автомобили.

Добавената стойност при лизинга е доброто познаване на актива. Това дава възможност на специалистите в лизинговите компании да оценят правилно актива и не се налага да слагаме допълнителни рискови премии. Правилното преценяване на риска може да намали цената на финансирането, което е предимство за крайния клиент. Освен това сме по-бързи и гъвкави – можем да направим погасителен план според цикличността на приходите, както е в селското стопанство например. Тъй като сме част от голяма международна финансова група и се финансираме на приблизително същите нива, както и банката, можем да предложим нещо по-гъвкаво.

 

- Подобно ли е движението и по портфейлите на УниКредит Лизинг?

Не сме голямо изключение от пазара – и при нас се вижда свиване на портфейла през последните няколко години. Хубавата новина при нас е тясното сътрудничество с УниКредит Булбанк. От началото на годината това сътрудничество дава сериозни резултати.

През първото тримесечие имаме 33% ръст на новия бизнес спрямо същия период на миналата година. Спрямо последното тримесечие на 2012 г. обаче удвоихме портфейла. Това е предимството да си част от финансова група – излизаме пред клиентите с по-богата палитра.

Въпреки спада сме стигнали до точката, от която можем да градим.

 

- За финансиране на какви дейности и за какви активи фирмите ползват лизингови договори?

Както казах няма ограничение. Всичко можем да направим на лизинг, стига да има подходящ бизнес план.

В съществуващия портфейл имаме много разнородни активи – от леки и тежки автомобили, пътностроителна техника, през недвижимите имоти, до самолети и кораби. В индустриалното оборудване също имаме широка гама клиенти – леката и хранително-вкусовата промишленост, където компаниите имат нужда от обновяване на оборудването. Нямаме особено голяма концентрация в даден актив. Да, преобладават леки и тежки автомобили, но не фрапиращо.

 

- Новият оперативен лизинг се движи колебливо - ръст на тримесечна и спад на годишна база. Как си обяснявате този тренд?

Две са причините. От една страна има неразбиране на продукта "оперативен лизинг", което води до объркване при нас и при клиентите. Лизинговите компании също не му обръщат много голямо внимание за сметка на финансовия.

Причините са обясними. Оперативният лизинг много прилича на договор за наем и ползите от актива остават за сметка на лизингодателя. На Запад продуктът се е ползвал в големи компании, които са предпочитали да отчитат вместо активи и пасиви само един разход за наем. Това е вид техника за подобряване на дадени коефициенти.

Вноските по оперативния лизинг са по-малки от тези по финансовия и хората си казват, че така им е по-изгодно. Но не разбират, че в края на договора за финансов лизинг ще получиш актива на ниска вноска.

 

- Клиентите ли не искат да сключват договор, защото искат да си задържат актива, или лизингодателя не желае да му остане актив, за който после да търси пазар?

Комбинация от двете е. Целта на лизинговите компании е да финансират придобиването на даден актив, а не да отдават коли и камиони под наем. Той се управлява по-трудно и затова се въздържаме да го предлагаме. Хората от своя страна имат привързаност към нещо, което са изплащали години наред и искат да го задържат. Тук по-добрият вариант е финансов лизинг.

Тази година очакваме раздвижване на оперативния лизинг заради промяна в Закона за ДДС. От 2013 г. се дава право на фирми, които ползват наети автомобили за тяхната основна дейност (не за представителни цели) да ползват ДДС върху вноската за наем, както и при разходите за гориво. Тази новост е добро завоевание на данъкоплатеца, защото дава възможност при взет актив на лизинг разходите да се намалят най-малко с 20%, които са ДДС.

 

- Имате ли много активи, които са върнати от лизинг и чакат новия си собственик?

Пикът отмина. Успяхме да реализираме голяма част от активите и тази дейност вече е по-управляема. Има и още, разбира се. Лизингодателят обаче има мрежа от партньори и успява по-бързо да затвори вземането.

Подозирам, че и на целия пазар ситуацията е такава, защото никой няма интерес да задържа актива – нито компанията, нито клиента, тъй като при ликвидните стоки (коли и камиони) цената се понижава много бързо. Затова е по-добре да се реализира дори и с определено намаление на цената.

 

- Склонни ли са лизингодателите да намаляват цената?

Категорично да. Разумното намаление винаги се е ползвало, защото никой няма интерес да стои и да чака.

 

- Какво трябва да се случи, за да растат вземанията по лизинговите договори?

Единственото обективно е икономиката да се върне към растеж. Ситуацията е момента е такава, че прогнозите са около нулата, защото дори и прогноза за 0.7-1% ръст си е застой. Няма го и външния фактор, който да стимулира растежа.

Не виждам хоризонт за рязък растеж в близко бъдеще. Икономическият ръст ще дойде отвън. Трябва да чакаме стабилизиране в Европа.

Драмата за България е, че все още сме в списъка на развиващите се икономики, а отчитаме растеж като на развита. Това не е голям плюс за външните инвеститори, които оглеждат страната ни. Неяснотата за бъдещето също кара чуждите инвеститори да изчакват.

 

- Каква според вас ще е 2013 г. за лизинговия бизнес?

2013 г. ще е преходна за лизинга. През тази година компаниите ще стигнат дъното и ще се опитат да отскочат обратно към ръста, макар и плах. Има позитивни сигнали за по-смелите.

За нашата компания съм убеден, че ще тръгнем нагоре, макар и плахо.

Тази година обаче ще е по-предизвикателна от 2012 г., защото не знам колко от фирмите ще оцелеят в поредната година на криза, каквато ще е 2013 г. Сериозен ръст се наблюдава при фирмите, които влизат в ликвидация. Това означава, че много играчи излизат от пазара, на който са били през 2007 г. и са ползвали лизинг. Те вече не съществуват.

Въпрос на оцеляване е. Тези, които оцелеят ще се възползват от ситуацията.

 

- Какво ще движи пазара?

Заради външните субсидии, селското стопанство остава силен сектор, който може да раздвижи нашия бизнес. Леката и хранително-вкусовата промишленост също. Международният транспорт ще продължава да бъде конкурентен и се надявам, че ще има подновяване на товарните автомобили през 2013 и 2014 г. Ще има търсене на тези продукти.

Развитието на големите инфраструктурни проекти дават възможност за умерен ръст при лизинга на техника за строителството на магистрали. При леките автомобили не мисля, че има потенциал за ръст.

Подкрепи Economic.bg