Междуфирмената задлъжнялост надхвърли 160 млрд. лв.

За една година корпоративният дълг е нараснал с 5 млрд. лв.

452 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Задълженията на нефинансовите предприятия към края на 2011 г. надхвърля 163 млрд. лв. Това показват данните от най-новото проучване на Българската стопанска камара (БСК) за фирмената задлъжнялост, представено на пресконференция днес, 14 януари 2013 г. На годишна база увеличението е с 3.3%, което се равнява на около 5 млрд. лв.

Според председателят на камарата Божидар Данев големият корпоративен дълг е много по-опасен от държавната задлъжнялост. "Корпоративният дълг се равнява на 227% от БВП, докато държавният дълг е под 16%. Подобно съотношение има единствено в България. В този случай всички негативи се понасят от бизнеса и хората", коментира Данев. По неговите думи най-потърпевши са предприятията с персонал между 30 и 250 души. "Средните предприятия нямат ресурс и се стига до фалити и съкращаване на персонал", добавя той.

От камарата изтъкват, че темпът на растеж намалява. "Темпът, с който нараства междуфирмената задлъжнялост е намалял през миналата година и вече е приблизително колкото икономическия ръст", коментира зам.-председателят на БСК Камен Колев. Данните на камарата показват, че през 2011 г. Брутният вътрешен продукт (БВП) на България расте с 1.7%. Най-драстичната разлика е била през 2006 г. - 20.9% тъст на задлъжнялостта и 6.5% нарастване на икономиката.

Камен Колев обаче добави, че независимо от успокояването на нарастването през 2012 г., самото увеличение на задлъжнялостта е показателно за състоянието на икономиката. Според него това крие големи рискове в дългосрочен план.

През 2005 г. на 1 лев БВП е имало 1.58 лв. задължения, през 2009 г. - 2.39 лв. (51% повече спрямо 2005 г.), а през 2011 г. съотношението спада до 2.27 лв., което е с около 5% спрямо 2009 г. "Причините за намаляващото съотношение се коренят основно в намаляването на инвестиционната активност, респективно - намаляват дългосрочните кредити"", смятат от БСК.

Инвестиционните разходи през периода 2005-2008 г. са нараснали 2.2 пъти., а от 2009 г. са започнали да намаляват. През 2011 г., макар и слабо, отново нараства инвестиционната активност, но спрямо 2008 г. инвестициите са по-малко с около 40%.

"Остава затруднен достъпът до банково кредитиране, вследствие на несигурната икономическа среда. Средните нива на лихвените проценти по новоотпуснатите кредити отбелязаха незначителен спад до 9.8% при 10.7% година по-рано. Допълнително към тази цена следва да се добавят около 3% за разходи за гаранции, застраховки, такси за разглеждане и обслужване и други", е становището на камарата.

Подкрепи Economic.bg