Министерството на културата взима НДК

Досегашният принципал беше финансовото министерство

320 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Правителството определи министъра на културата за орган, който да упражнява правата на държавата в "Национален дворец на културата - конгресен център София" ЕАД (НДК). Решението беше взето на днешното правителствено заседание.

Промяната има за цел постигането на пълно съответствие между специфичния характер на търговската дейност на дружеството и отрасловата компетентност на неговия принципал. Предметът на дейност на дружеството включва основно организиране и провеждане на културни, научни, образователни, конгресно-конферентни и обществено-политически прояви в страната и в чужбина.

Досега правата на държавата се упражняваха от министъра на финансите с оглед необходимостта от финансова стабилизация на НДК. Към момента е постигната оптимизация на дейността на дружеството и са въведени правила за строга финансова дисциплина и финансов контрол по набирането и разходването на средства.

Самият финансов министър Симеон Дянков обяви след заседанието, че това е едно от важните решения, които са се взели на днешното заседание. Той обясни, че прехвърлянето е планирано. "НДК вече е на печалба, каквато беше и целта, когато го прехвърляхме към Финансовото министерство", каза Дянков.

Подкрепи Economic.bg