НЕК и ЕСО вече са отделени

Такова е изискването на третия либерализационен пакет

148 ~ 1 мин. четене

На 04.02.2014 г. бе финализирана последната фаза от процеса по разделянето на „Националната електрическа компания“ ЕАД и „Електроенергийния системен оператор“ ЕАД, а именно отделянето по собственост на мрежата и прилежащите активи на двете дружества. Това съобщават от пресслужбата на БЕХ.

Това е резултат от усилията на експертите от двете дружества, които, с подкрепата на „Български енергиен холдинг“ ЕАД и Министерството на икономиката и енергетиката, успяха да осъществят правно, организационно и финансовото отделяне или преструктуриране на дейностите, което е последната стъпка за изпълнение на изискванията на Директива 2009/72/ЕО и националното законодателство.

Отделянето на ЕСО ЕАД, като собственик на електропреносната мрежа, ще позволи на дружеството да стартира процеса по сертифицирането му като независим преносен оператор, като последваща стъпка за развитието на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар съобразно изискванията на третия либерализационен пакет.

Разчитайки единствено на уменията и познанията на ръководените от тях екипи, без използването на външна ресурсна и експертна помощ, ръководствата на двете дружества се справиха успешно с поставените цели, завършва съобщението.

Подкрепи Economic.bg