НОИ с две нови административни е-услуги

По електронен път вече могат да се подават Декларация за трудова злополука и Бързо известие за съмнение за професионална болест

320 ~ 1 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Националният осигурителен институт (НОИ) стартира от днес (1 юли) две нови административни услуги по електронен път.

Първата услуга е предоставяне по интернет на Декларация за трудова злополука. Декларацията по образец ще се подава през интернет страницата на института, заедно с електронно заявление. Заявлението ще се подписва от осигурителя, пострадалото лице или неговите наследници с електронен подпис, или ще се защитава чрез издаден от НОИ персонален идентификационен код (ПИК) за физически лица, или Идентификационен код на осигурител (ИКО) за юридически лица. В случаи на упълномощяване е необходимо нотариално заверено пълномощно.

Декларацията се изисква с цел своевременно деклариране на трудова злополука в НОИ в нормативно определения срок. Той е в рамките на 3 работни дни за работодателя, а за пострадалото лице и неговите наследници периодът е до една година.

Втората електронна услуга на НОИ е подаване на Бързо известие за съмнение за професионална болест. Услугата е предназначена да облекчи работата на практикуващите лекари и лекарите по дентална медицина. Към електронното заявление трябва да се прилага попълненият образец на Бързото известие. Към тях се прилагат допълнително копия на епикризи и други медицински документи, показващи заболяването.

Новите е-услуги са достъпни чрез интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg), рубрика "Е-услуги", раздел "Административни услуги", където са публикувани и подробни инструкции, описващи условията за подаване на заявления.Подкрепи Economic.bg