НОИ спестил 167 млн. лв. от пенсии през 2013 г.

Разходите за болнични са с 39 млн. повече от планираните, а за майчинство - 13.8 млн. лв.

116 ~ 2 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Националният осигурителен институт е спестил 167.2 млн. лв. през 2013 г. при изпълнението на плана на разходите на пенсии. Сумата на изплатените пенсии е 7.732 млн. лева, съобщават от НОИ. Причината за този резултат е повишение на възрастта и стажа при пенсиониране, довело до по-малък брой новоотпуснати пенсии спрямо 2012 г.  

Разходите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) са със 71.9 млн. по-малко от планираното, показват данните от предварителния отчет на изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО за миналата година. За отчетния период общите разходи възлизат на 8.972 млн. лв., което е 99.2% изпълнение на плана.

Средномесечният брой на пенсионерите за 2013 г. е 2.196 млн. души, което е с 21.738 по-малко в сравнение с 2012 г. Средната пенсия на пенсионер за 2013 г. е 293. 96 лв.

По-големи разходи от планираните са направени при паричните обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване – 39.2 млн. лв. над плана, както и при обезщетенията за отглеждане на малко дете – 13.8 млн. лв. преразход.

При обезщетенията за безработица през 2013 г. са направени разходи в размер на 351,7 млн. лв., като е направена икономия от 1,0 млн. лв. 

Към края на 2013 г. приходите за ДОО са в размер на 4.267 млн. лв., което е 99,0 на сто изпълнение на плана за годината. Най-голям е делът на средствата, постъпили от осигурителни вноски на работодатели, осигурени и самоосигурявящи се лица, събрани от Националната агенция за приходите. По това перо през 2013 г. по сметките на ДОО са постъпили 3.438 млн. лв. 

През 2013 г. са получени. допълнителни субсидии от Централния бюджет за покриване недостига от средства в ДОО в размер на 1.816 млн.лв. Това е с 92,7 млн. лв. (4,9 на сто) по-малко от планираните. 

Коментари: 0