Над 18 хиляди са започнали работа през юли

Най-много свободни позиции има в преработващата промишленост и търговията

18 301 безработни са постъпили работа през юли, което е с 4000 повече в сравнение със същия месец на миналата година, съобщи Агенцията по заетостта. От там посочват, че причината е в по-големия брой започнали работа на първичния пазар и по схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП „РЧР).


На първичния пазар са устроени 8 346 безработни. Това е със 785 лица повече спрямо юли 2011 г.  В бюрата по труда през юли 2012 г. са регистрирани 356 536 безработни, с 1 711 лица повече от юни. Равнището на безработица е 10.8%.


По схеми на ОП „РЧР” и програми за заетост на работа са постъпили 6 738 безработни. В сравнение с месец юли на предходната година, устроените по програми и основно по схеми по ОП „РЧР” са с 3 754 лица повече. По насърчителните мерки от Закона за насърчаване на заетостта през месеца са започнали работа 123 лица.

През юли в бюрата по труда на първичния пазар са заявени 9 790 работни места. В сравнение със същия месец на миналата година, броят им нараства с 643 места.

 От частния сектор са заявени 6 647 свободни позиции. Най-много свободни работни места в бюрата по труда са от преработващата промишленост (2 786), от търговията (1 566), от строителството (686), от сферата на операции с недвижими имоти (544), от хотелиерството и ресторантьорството (539), от образованието (482), от финансови и застрахователни дейности (464), от селското стопанство (452), от транспорта (451), от административните и спомагателни дейности (424) и др.

 

Коментари: 0