Над 63 млн. лв. са приходите от подземни богатства

Общи 382 концесии действат на територията на страната към края на 2011 г.

Общо 382 концесии за добив на подземни богатства – строителни и скално-облицовъчни материали, метални и неметални полезни изкопаеми, индустриални минерали, твърди горива, нефт и газ, действат на територията на България към края на миналата година.

Според обобщения доклад на комисиите за контрол върху концесионните договори, 33 от тях са сключени в периода от 1 март до края на миналата година, съобщи пресцентъра на Министерски съвет.

Постъпилите приходи от концесионни плащания през 2011 г. са в размер на 63.247 млн. лв., което е с 16.070 млн. лв., или 34% повече, спрямо 2010 г.

Отчисленията към общините са 23 907 378 лв. – над два пъти повече, в сравнение с предходната година. Тогава преведените по сметки на общините средства от концесии са били 11 184 577 лв.

Коментари: 0