Негативни данни за двете най-големи икономики в ЕС

Германия отчита сериозно забавяне на растежа, а Франция се връща към спад за периода юли-септември

120 ~ 1 мин. четене

Растежът в двете най-големи икономики в Европа се разколебава през третото тримесечие на текущата година, измествайки добрите дни от същия период на 2012 година, когато еврозоната започна да излиза от 18-месечна рецесия, сочат официалните данни за периода юли-септември.

Основният двигат на еврозоната в лицето на Германия отчита растеж на брутния вътршен продукт (БВП) от 0,3%. Това е сериозно забавяне спрямо отчетените 0,7 на сто за предходния период, показват данните на Федералната статистическа служба в страната. Икономиката на Германия се повишава главно благодарение на вътрешното търсене.

"Частните домакинства и държавните разходи нараснаха спрямо предишното тримесечие, а инвестициите в техника и в строителството също се увеличиха спрямо второто тримесечие", съобщава статистическата служба в комюнике. "За сметка на това търговският баланс спря растежа на БВП. Докато вносът продължи да нараства, износът показа по-малък импулс спрямо предишното тримесечие".

Картината във Франция е по-лоша. Втората по големина икономика се връща към свиване с 0,1% на БВП. За предходния период икономиката на страната отчете скок от 0,5% на сто.  Сериозният спад се дължи главно на намаляването на износа - от 1,9% за предходното тримесечие до свиване от 1,5 на сто за текущия период.

Инвестициите на предприятията, които са добър показател за икономическата конюнктура в средносрочен план, са регистрирали още по-голям спад от 0,6% между юли и септември след спада с 0,4% между април и юни.

Подкрепи Economic.bg