Нови регулации пред паричните фондове

Инвестиционната общност може да си каже мнението до 18 октомври

Нова нормативна уредба ще регулира дейността на паричните фондове. Това става ясно от съобщение на страницата на Комисията за финансов надзор (КФН). Регулаторът уведоми инвестиционната общност за стартирала публична консултация от Европейската комисия (ЕК) за нова допълнителна уредба на инвестиционните фондове.

Един от въпросите към заинтересованите страни е как да бъдат регулирани в бъдеще фондовете, които влагат пари в инструменти на паричния пазар (Money Market Funds - MMF). Търси се и мнението на инвестиционната общност за регулации при отпускането на заем на финансови инструменти и репо сделки, осъществявани от фондовете.

"Важен фокус на документа е използването на техники на ефективния портфолио мениджмънт (EPM) от управляващите компании на UCITS фондове. Според индустрията той представлява крайно необходим способ за генериране на допълнителна доходност за фонда и неговите инвеститори, който включва заема на финансови инструменти и репо транзакциите, както и управлението на полученото от тези сделки обезпечение. Целта на консултацията е да се изгради по-ясна картина относно систематичния риск и риска за инвеститорите, който се поражда от използването на тези техники", се казва в съобщението на КФН.

Консултацията е в допълнение към работата на ЕК по отношение на банкирането "в сянка". На базата на получените отговори по настоящия документ, ЕК ще реши какви ще бъдат подходящите бъдещи законодателни мерки. Консултацията ще бъде отворена до 18 октомври 2012 г. за всички заинтересовани лица.

Коментари: 0