Новите 5-годишни ДЦК с исторически ниска доходност

Министерство на финансите продаде дълг за 40 млн. лв.

84 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Новата емисия левови държавни ценни книжа 5-годишни ДЦК, която пусна Министерство на финансите (МФ) регистрира исторически най-ниската доходност. На днешния аукцион за продажбата на съкровищни облигации доходността се понижи до 1.66%. Падежът на новата емисия е 23 януари 2018 г. Последният аукцион за емисия ДЦК с матуритет 5 години беше на 15 май 2012 г., когато пласираните дългови книжа бяха продадени при доходност от 3.83%.

На днешния аукцион МФ продаде съкровищни облигации за 40 млн. лв., а поръчките бяха за 126 млн. лв. Освен банките, които са придобили 37.12% от общия одобрен номинал, засилен интерес е имало от пенсионните фондове, които са купили 34.15% от книжата и от договорни фондове и управляващи дружества. Последните са придобили 26.93% от одобрения номинал по емисията. Застрахователни дружества купиха 1.8% от книжата.

Постигната доходност на емисията е значително по-ниска от текущата на облигации на редица държави-членки на ЕС: Унгария - 5.86%, Словения - 5.24%,  Испания - 3.87%. Показателят се доближава до доходността на 5-годишните книжа на Франция, която е 1.08%. Най-сигурният дълг - този на Германия е с доходност от 0.63% за 5-годишния матуритет.

Това е първата емисия 5-годишни ДЦК в лева, която се пуска в обращение от 2009 г.

Подкрепи Economic.bg