Общинските просрочени дългове намалели с 40 млн. за година

Дългът на градовете и общинските гаранции се свиват до 933.4 млн. лв

Автор: Димитър Вучев

Просрочените задължения на българските общини към края на март 2013 г. са 156.6 млн. лв., което е намаление с 40 млн. лв. спрямо същия период на 2012 г. Това показва оценката за финансовата стабилност на местните власти, изготвена от Министерство на финансите (МФ).

В края на първото тримесечие на 2013 г. забавените плащания са от общо 111 общини, или 42% от общия брой местни власти. От март 2012 г. до същия месец година по-късно 106 общини са постигнали намаление на просрочените си задължения с 57 млн. лв, а 67 са ги увеличили с над 18 млн. лв.

Данните на МФ показват още, че в абсолютна стойност най-сериозни са задълженията на областен център Кърджали – близо 15 млн. лв., следван от Перник – 14.89 млн. лв. и Пазарджик – 14.72 млн. лв.

Размерът на общинския дълг и общинските гаранции намаляват с 41 млн. лв. до 933.4 млн. лв., като се запазва равнището на общата задлъжнялост на нива от 43-45% спрямо собствените приходи и изравнителната субсидия.

В рамките на разглеждания период се наблюдава трайна тенденция за намаление на общия размер на просрочените задължения, които през последните 2 тримесечия се задържат на равнището на 7–8% спрямо собствените приходи и изравнителната субсидия за общините.

Коментари: 0