Ограничава се производството на "зелен" ток

От 10 до 17 ч. енергията от вятър и слънце ще е с 40% по-малко

140 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Производството на ток от възобновяеми енергийни източници ще бъде ограничено в цялата страна и днес между 10 и 17 ч. Намаляването на мощностите е по искане на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), а целта е да се избегне дисбаланс в енергийната система на страната.

Най-голямото електроразпределително предприятие (ЕРП) у нас - ЧЕЗ, което обслужва Западна България, ще намали с 40% електроенергията от всички вятърни и фотоволтаични централи на територията, която обслужва.

Заради дисбаланса между производство и потребление на ток с 40% ще бъде намалена и максималната мощност от ВЕИ централите в Североизточна България - територия, която се обслужва от "Енерго-Про".

Третото ЕРП - австрийското EVN, което доставя ток в Югоизточна България, също е получило нареждане да намали мощностите, които произвеждат електроенергия от вятър и слънце. Централите над 30 kW, присъединени към електроразпределителната мрежа в Югоизточна България, също ще работят с 40% по-ниска мощност.

Ограничаването на производството се прави заради свитото потребление на ток от началото на пролетта и многото инсталирани мощности.

Подкрепи Economic.bg