Отряд 28 ще спасява при авиопроизшествие

РВД ще финансира част от дейностите при катастрофа в небето

Автор: Таня Киркова

Правителственият авиоотряд 28 ще участва при търсенето и спасяването при авиационна катастрофа. Тази дейност на въздухоплавателното звено се регламентира с промени и допълнения в Закона за гражданското въздухоплаване. Проектът е качен на сайта на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за обществено обсъждане.
Екипажите на Авиоотряд 28 притежават значителен опит при решаване на конкретни задачи при търсене и спасяване. А авиоотрядът разполага с авиопарк от вертолети Ми-8 и А-109 и самолет Falcon 2000, които е необходимо да бъдат привлечени за нуждите на търсене и спасяване при авиационни произшествия, се казва в обосновката на проектозакона.

Законът предлага дейност „аварийно-оповестителното обслужване” да се включи сред основния предмет на дейност на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”/РВД/.
Така се регламентира включването на РВД във финансирането на част от  дейностите по търсене и спасяване при авиационно произшествие, като средствата ще се взимат от събираната от  него аеронавигационна такса "прелитане".

Другите източници са бюджетите на съответните министерства, които участват в единната спасителна система и  Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане по  Закона за защита при бедствия.

Всички дейности, свързани с организацията и управлението на дейностите по търсене и спасяване при авиационно произшествие да бъдат изведени от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и да бъдат прехвърлени към единната спасителна система.

Коментари: 0