Парното през април на по-висока цена

Под 100 лв. априлска сметка за 89% от абонатите в София

Под 100 лева сметка за април ще получат абонатите на „Топлофикация София”, покзват данните от изчислителния център на компанията. Плюс 10 градуса е била средномесечната температура в дните с включено парно в последния месец от отоплителния сезон, като са потребени 209 694 МВтч енергия. Това е с 44% по-малко отколкото през март.

Върху размера на фактурата обаче е повлияло и поскъпването на топлинната енергия с 9% от 1 април.

 Окончателно завършената  рехабилитация на абонатните станции при битовите клиенти, по-високите средномесечни температури, както и приключилия на 23 април 2012г. отоплителен сезон, са причините за по-ниските сметки в сравнение с предходните месеци.

Изравнителните сметки за периода 1 май 2011-30 април 2012г. ще бъдат готови и представени на клиентите в началото на юли.  

Потребителите ще имат възможност да направят  рекламации в рамките на 30 дни. Домакинствата с парно трябва да осигурят достъп до жилищата за отчитане на уредите на една от двете посочени дати за посещение на отчетниците в обявление, поставено във входа на жилищните сгради. 

Коментари: 0