Плащаме данък и на 2 май

Сумата трябва да постъпи по сметката на НАП на следващия ден

От тази година плащането на данъка за довнасяне, посочен в декларациите за облагане на доходите, може да стане и в последния ден. Условието е сумата да постъпи по сметката на Националната агенция за приходите (НАП) до края на следващия работен ден, съобщават от ведомството.

През миналите години се следеше дали декларираният данък е постъпил по сметките на приходната агенция до края на деня, в който изтича срокът. На практика това означаваше, че сумите към бюджета в повечето случаи трябваше да са преведени предишния ден.

От НАП напомнят, че крайният срок за подаване на декларации и за заплащане на дължимите суми към хазната е 2 май.

Гражданите могат да намерят информация за банковите сметки на териториалните дирекции и офиси на интернет страницата на приходната агенция www.nap.bg. Дължимите суми трябва да се изпращат към бюджета по сметката на съответната териториална дирекцията по постоянен им адрес.

Клиентите на НАП трябва да знаят, че при попълване на преводни нареждания към бюджета е необходимо да напишат точната сума, кодът за вид плащане, входящия номер на документа, по който се плаща, като задължително се посочва и периодът, за който се отнася плащането. Списъкът на кодовете за видове плащане, както и номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на приходната агенция се намират в рубриката „Плащане” на интернет страницата на ведомството.

За улеснение на клиентите на НАП в повечето офиси на агенцията са разкрити банкови гишета, които обслужват гражданите и фирмите. За плащане на данък върху доходите от физическо лице при превод от банково гише в офис на НАП не се събират такси.

Плащането на данъчните вноски може да стане и по пощата, с пощенски запис за плащане към бюджета. От агенцията предурпеждават, че преводът на средства към бюджета може да отнеме повече от един ден, ако е направен през интернет.

Коментари: 0