Погледите ни са насочени към Румъния

Ще запазим парите от продажбата на акции за бъдеща експанзия, казва Валери Мектупчиян, изпълнителен директор на "Спиди" ЕАД

Автор: Атанас Христов

- Г-н Мектупчиян,за какво ще използвате средствата от продажбата на дял от "Спиди" през Българска фондова борса?

Първо трябва да видим колко точно средства ще наберем. За нас по-важно е не да набираме средства за конкретен проект, а да намерим нови партньори и да разширим списъка с акционерите.

Със сигурност ще запазим средствата, които сега ще наберем. При следващата стъпка за развитие и навлизане на съседни пазари ще се търсят комбинирани модели за финансиране – част от парите очакваме да съберем от увеличение на капитала на компанията, като ще върнем в бизнеса и парите, които ще наберем сега.

 

- Къде планирате да се разраствате?

Зависи от възможностите. Размерът и позицията ни пазара ни ограничава да мислим за по-близки пазари. При настоящата икономическа ситуация, и имайки предвид, че Сърбия и Македония все още не са членове на ЕС, нормално е погледите ни да са насочени към Румъния. Това е естествена територия за развитие. Пазарът там е много сходен с нашия, сходно е и развитието му.

Всички големи инвеститори в индустрията разглеждат българския и румънския пазар като обща цел.

 

- Като трамплин за по-голяма експанзия ли ще ползвате Румъния?

Все още е рано да говорим за следваща експанзия. Румъния е достатъчно силно предизвикателство. Пазарът там е най-малко два пъти по-голям като потенциал. Те успяха да съхранят голяма част от индустрията си. Големи инвеститори продължават да инвестират в тяхната икономика, а тези вложения дават потенциал за развитие и на компания, която се занимава с доставки. Затова мисля, че ако имаме възможност да се развиваме в Румъния трябва да се концентрираме там.

Да не забравяме, че позицията, която имаме на българския пазар си я спечелихме, но трябва да продължим да полагаме усилия да развиваме присъствието си у нас.

 

- Какви са плановете ви за развитие на българския пазар?

Основна задача ще е да съхраним позицията, която сме постигнали в сегмента на бизнес услугите и да развиваме нови. Имаме планове да дадем допълнителни възможности на клиентите да доставят по-големи пратки – под формата на палетни доставки. Ще се опитаме да следваме модела, който е приложим в Европа, където подобни пратки се доставят от 24 до 48 часа.

 

- Кои дейности носят най-голяма част от приходите в момента и с най-голяма тежест при формиране на печалбата на "Спиди"?

Основният двигател на развитието на компанията са експресните куриерски услуги. Сериозно ще се фокусираме и върху международните куриерски услуги.

 

- Какво е съотношението в приходите от българския и международния пазар?

За 2012 г. очакваме около 8% от приходите ни да са от международни пратки. Това вече е сериозна част от оборота ни. Очакванията ни са този процент да расте, макар и не толкова бързо както досега. Ще отделим специално внимание на тези услуги и очакваме в следващите години приходите от международни пратки да достигнат 12-13%.

 

- Споменахте, че една от целите ви за излизане на борсата е да ви видят големите международни компании. Търсите ли такъв инвеститор, който да вземе дял в компанията и защо?

Сигурен съм, че те ни виждат и в момента. Позицията ни на публична компания и прозрачността, която ще последва ще донесе полза по отношение на подобряването на комуникацията. Стратегическите инвеститори имат определени съмнения за качеството на бизнеса, когато инвестират в тази част на света. За нас е важно да покажем, че сме преминали този етап, че имаме сериозни намерения, че сме коректни в правенето и бизнес и сме добра инвестиционна възможност.

 

- Какъв дял сте готови да продадете на чужд стратегически инвеститор?

Въпрос на стратегия е. Ще трябва да се запознаем с плановете на този стратегически инвеститор. Тяхната стратегия трябва да съвпада с тази на компанията и с интересите на акционерите. Всеки случай ще бъде разгледан отделно.

 

- Търсите ли и ноу-хау по този начин?

Не бих казал, че търсим точно ноу-хау. До голяма степен технологиите ни са според стандартите, които ползват най-големите. Пакетът от услуги понякога е по-разнообразен от това, което дават големите дружества в Европа.

Трябва да се съобразяваме и с позициите на тези европейски компании и техните партньори. Навлизайки на нашия пазар те ще дойдат със своите партньори. Това ще има значение за нас. Ние сме силен местен играч, но дългосрочното ни развитие е свързано с успеха на някоя от тези компании.

 

- Очаквате ли да има интерес към акциите на "Спиди"? Водени ли са предварителни разговори с потенциални инвеститори?

 Още тази седмица ще е ясно. Имали сме разговори с някои от потенциалните инвеститори и обратната връзка говори за позитивна нагласа от тяхна страна.

Коментари: 0