Повече дивечови запаси у нас

Здравословният статус на животните е добър, отчитат от Изпълнителната агенция по горите

Дивечовите запаси в страната се увеличават. Това стана ясно от провелия се Ловен съвет към Изпълнителната агенция по горите.

Данните от проведената таксация показват, че общата численост на благородния елен възлиза на над 21 000 броя. В сравнение с миналата година увеличението е с 1%. По-голям ръст на запасите има в района на Шумен, където тенденцията от предходните години за увеличаване на запаса се запазва.

Запасът от сърна в страната е над 87 700 бр. За тази година увеличението е 2 072 бр. или 2,4 на сто повече.

Дивата свиня наброява близо 80 000 бр. И при този вид дивеч се констатира повишаване на запаса, който е в рамките на допустимия за страната. Увеличението е с 3,6% спрямо 2011 г.

Броят на муфлоните е 4 595 бр., което е с 3,7% по-малко в сравнение с 2011г.

Само в района на Държавно ловно стопанство – Витиня се срещат тибетски якове.  Числеността им е 18 бр., същата като през 2011 г.

Като цяло здравословният статус  на дивеча в България е добър. И през 2012 г. усилията са насочени главно в борбата с бракониерството във всичките му форми.

Коментари: 0