Повече заети в услугите, по-малко в индустрията

Най-висока е производителността на труда в индустрията, най-ниска – в аграрния сектор

120 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Делът за работещите в сектора на услуги се е увеличил през първото тримесечие на 2013 г., докато заетите в индустрията и аграрния сектор намаляват. Това става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ) за производителност на труда, заети лица и отработено време януари-март тази година.

В структурата на заетостта по икономически дейности през първото тримесечие на 2013 г. се вижда повишение на дела на работещите в сферата на услугите - ръст с 1.6 процентни пункта до 57.8%. Делът на заетите в индустрията спрямо първото тримесечие на миналата година намалява с 1.4 процентни пункта до 24.7%, а в аграрния сектор спадът е минимален - с 0.2 процентни пункта до ниво 17.5%.

Предварителни данни на националната статистика сочат още, че през първото тримесечие на 2013 г. заетите лица в икономиката на България са са 3 188 500. Общите отработени часове е 1.3 млрд.

На едно заето лице се падат 5 199 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 12.7 лв. БВП за един отработен час.

За първото тримесечие на тази година равнището на производителността на труда е най-високо в индустриалния сектор - 5 731.1 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 13.5 лв. за един отработен човекочас. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 1 152.3 лв. на един зает и 3.7 лв. за един отработен човекочас.

Коментари: 0