Пристанище "Варна" подобрява условията на труд с европари

За реализацията на проекта е планирана сумата от 233 065 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 178 452 лв.

136 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Изпълнителният директор на пристанище "Варна" Божидар Чапаров подписа днес договор с Агенцията по заетостта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Пристанището кандидатства за подобряване на условията на труд на работното място.

Ще бъде осъществена модернизация и реконструкция на технологичните процеси, машините и съоръженияте, свързани с подобряване на условията на труд. Голяма част от отпуснатата сума ще бъде изразходвана за закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло. За реализацията на проекта е планирана сумата от 233 065 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 178 452 лв., а съфинансирането от страна на "Пристанище Варна" ЕАД е 44 613 лв.

Целевата група по проекта обхваща приблизително 1550 души. Около 1205 души ще получат нови лични предпазни средства и специализирано работно облекло. От климатизирането на 10 работни помещения и на 48 кранови кабини ще се възползват над 250 души, които изпълняват производствени задачи в тях. Над 250 работника ще бъдат предпазени от топлинен удар, дехидратация, нарушение на водно-солевия баланс, неблагоприятни климатични условия, прах, шум и други вредни за здравето фактори на околната среда.

Подкрепи Economic.bg