Промоция по депозитите от Пощенска банка

Срокът е до 17 януари 2014 г.

200 ~ 1 мин. четене

Промоционални условия по влоговете си "1, 2 или 3 - Интерес" и "6-месечен промоционален депозит" обявиха от Пощенска банка в отговор на засиления потребителски интерес към влогове. Доходността на "1, 2 или 3 - Интерес" е по-висока от стандартните едномесечни и тримесечни спестовни продукти, увериха от финансовата институция.

Лихвата достига до 4% при нарастващ лихвен процент всеки месец в 3 последователни едномесечни лихвени периода. "Сред предимствата на депозита е растящата лихва, при която подновеният за следващ едномесечен период депозит се олихвява при по-висок лихвен процент, а натрупаната лихва се прибавя към сумата на депозита", коментира Мартин Богданов, директор "Персонално банкиране и депозити" в Пощенска банка. По думите му потребителите могат да бъдат сигурни в доходността на депозита, тъй като при прекратяване не губят изплатената лихва за предходния месец.

При откриване на 6-месечен промоционален депозит в Пощенска банка, клиентите получават лихвата за целия срок предварително - в деня на откриване на депозита. Продуктът е с фиксирана лихва за целия период, като годишните лихвени проценти са 4.20% за лева, 4% за евро и 3% за долари.

Промоцията е за всички нови или съществуващи клиенти на Пощенска банка до 17 януари 2014 г. Минималната сума за откриване е 1000 валутни единици - лева, евро или долари.

Подкрепи Economic.bg