Пшеница и ечемик поскъпват главоломно

Цените на селскостопанската продукция са се повишили с близо 20% за последната година

Цените на меката пшеница и ечемика са се повишили сериозно през последната година, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ), който обяви индекса на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2012 г. Показателят се е повишил с 19.2% за последната година.

Цените на продукцията от растениевъдството са с основна заслуга за общия ръст, тъй като се повишават с 23.1% за последната година, докато животинската продукция увеличава стойността си с 2.9% спрямо края на септември 2011 г.

На годишна база ръстът в цената на меката пшеница достига 32.3%, а ечемика е поскъпнал с 22.8%. Царевицата се е повишила с 11.7%, слънчогледа с 20.8%, зеленчуците с 14.2%, докато поскъпването на плодовете е достига 32%.

Цената на животните от едър рогат добитък е нараснала с 4.8% за последната година, а домашните птици са поскъпнали с 13.3%. Чувствително нараства цената на кокошите яйца - с 22.1%. Поевтиняват цените на свинете - с 2.5%, и на кравето мляко - с 4%.

Цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство са се повишили със 7.7% за последната година до края на септември 2012 г. По-високи са цените на посевния и посадъчния материал - с 2.8%, електроенергията и горивата - с 9%, минералните торове - с 11.4%, ветеринарномедицинските продукти - със 7.3%, и на фуражите - със 17.%.

Коментари: 0