Пътуващите българи са се увеличили с 11%

Само 3.6% са пътували в България и чужбина през третото тримесечие на 2013 г.

144 ~ 1 мин. четене

Българите, които са реализирали туристически пътувания през третото тримесечие на 2013 г. са 1.34 млн., което е повишение от 11.4% спрямо съпоставимия период на миналата година. Броят на пътувалите в страната се увеличава с 14.2%, докато на пътувалите в чужбина намалява с 2.3%, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Преобладаващата част от пътуващите българи - 85.3%, са пътували само в страната, 11.1% - само в чужбина, а 3.6% са пътували както в страната, така и в чужбина.

През третото тримесечие на 2013 г. с най-много туристически пътувания са се отчели лицата на  възраст  25 - 44 години. Техният дял е 45.3%. При  пътуванията в страната най-висок е относителният дял на българите на възраст 65 и повече навършени години - 89.2%, докато в чужбина най-много са пътували лицата на възраст 45 - 64 години - 13.8%.

По-голямата част от туристическите пътувания както в страната, така и в чужбина са били с цел "почивка и екскурзия", посочени съответно от 65.9 и 81.3% от пътувалите през периода българи.

В периода юли-октомври 2013 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице е 326.40 лв. в страната и 587.40 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 237.70 лв. в страната и 745.40 лв. в чужбина.

Подкрепи Economic.bg