Работещите зад бюро ще се пенсионират по-късно

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов очаква да бъдат намерени средства за коледни добавки към пенсиите

80 ~ 2 мин. четене

Обмисля се диференциация при пенсионирането на служителите в министерствата на отбраната и на вътрешните работи – тези, които извършват рискови дейности, ще се пенсионират по-рано, а работещите зад бюро – по-късно. Това обяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов в предаването „Факторът Кошлуков” по ТВ7. Той коментира обаче, че системата няма да бъде променена от следващата година, защото все още текат обсъжданията в Народното събрание и със синдикатите.

Като постижение на бюджета за следващата година министър Адемов отчете размразяването на замразените през последните четири години социални плащания и връщането на швейцарското правило при осъвременяването на пенсиите.

По повод позицията на водещия за несправедливост по отношение на най-ниските и най-високите пенсии, Хасан Адемов припомни, че пенсионната система е финансова, а не морална система, която отчита личния осигурителен принос на всеки човек. „Не искам да противопоставям двете категории пенсионери, тъй като тази система се основава и на солидарността – всеки месец 17 млн. лв. от по-високите пенсии се преразпределят върху по-ниските”, каза той.

Министърът на труда и социалната политика изрази надежда, че ще бъдат осигурени коледни добавки към пенсиите. „Виждате, че навсякъде са необходими средства, но вече имаме обещани 12 млн. лв. от икономии от Народното събрание, търсят се резерви и в министерствата, включително чрез намаляване на разходите”, посочи той.

Министър Адемов се обяви за промяна в системата на социално подпомагане, която да стимулира безработните да се върнат на пазара на труда. „В момента 49 000 души са на социални помощи. Част от тях са с увреждания, но голяма част са здрави хора, които живеят с мисълта, че може да са абонирани за помощите. Именно към тях са насочени усилията ни – твърдо сме решени да ги върнем на пазара на труда”, каза министърът. Той посочи, че те ще бъдат включвани в курсове за ограмотяване, повишаване на квалификацията или придобиване на нови умения, за да успеят да се реализират, а при отказ – ще бъдат лишавани от помощи.

Съвместно с МОН се работи и по всеки конкретен случай на младежи, напускащи училище. Те ще бъдат подкрепяни, включително и чрез мерки за заетост. Всичко това е залегнало в актуализираната стратегия за насърчаване на заетостта, чиито конкретни цели до 2020 г. са свързани с постигане на 76% заетост на населението в трудоспособна възраст и намаляване на бедните българи с 260 000 души.

„Все пак искам да подчертая – най-добрият начин за справяне с безработицата е икономическият растеж. Ако правителството изпълни мерките си по отношение на бизнеса, ако възстановява ДДС по-бързо, това ще доведе до разкриването на много нови работни места”, подчерта министърът на труда и социалната политика.

Подкрепи Economic.bg