Разходите в железопътния сектор нараснали с 1 млрд. лв.

От 2009 до 2012 г БДЖ е получило 676.6 млн. лв. държавна субсидия

В периода 2009-2012 г. разходите в най-важните предприятия от железопътния сектор са се увеличили с 1 млрд. лв. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщения Данаил Папазов, съобщиха от повереното му министерство. Той окачестви управлението на двете дружества през последните три години - Български държавни железници (БДЖ) и Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ), като запушване на дупки при липса на планиране.

Нетните загуби на "Холдинг БДЖ" от 2005 до 2008 г. са под 2.5 млн. лв., а за периода от 2009 до 2012 г. вече достигат почти 193 млн. лв., посочи Папазов. По думите му тази негативна разлика е постигната на фона на сериозните съкращения от 4 701 човека.

Анализът сочи и сериозно нарастване на предоставената субсидия през годините. От 2005 до 2008 г. холдингът е субсидиран общо с 420 млн. лв., а от 2009 до 2012 г. - със значително повече средства - 676.6 млн. лв.

Общият извод на Данаил Папазов е, че "Холдинг БДЖ" и неговите дружества не са се управлявали правилно и са натрупали огромни задължения към НКЖИ и кредиторите. Почти няма препоръка от плана за спасяване на БДЖ, която да е спазена с изключение на съкращенията на персонала.

През 2005 г. НКЖИ е имало приход от 147.6 млн. лв., а през 2012 г. оборотът намалява до 87.41 млн. лв. В същото време драстично се увеличават предоставените средства от държавния бюджет за развитие и експлоатация на железопътната инфраструктура - от 41 млн. лв. за 2005 г. на 217 млн. лв. за 2012 г. В периода 2010-2012 г. в НКЖИ е съкратен 20% от персонала.

Данаил Папазов подчерта, че сред мерките за оздравяване на двете железопътни дружества са прекратяване на приватизацията на "БДЖ-Товарни превози" и преструктурирането му, изчистване на задълженията на "Холдинг БДЖ" ЕАД към НКЖИ по схемата дълг срещу собственост на три етапа до 2014 г, продажба на сгради и имоти.

Програмата за оздравяването на двете дружества която включва:

Изчистване на задълженията на "Холдинг БДЖ" към НКЖИ по схемата дълг срещу собственост на три етапа:

- До 15.07.2013 г. - 12 000 000 лв.

- До 31.12.2013 г. - 25 000 000 лв.

- До 31.12.2014 г. - 60 000 000 лв.

Продажба на сградите и имотите на НКЖИ, прехвърлени от "Холдинг БДЖ" по схемата дълг срещу собственост на три етана:

- До 31.12.2013 г. - 10 000 000 лв.

- До 30.06.2014 г. - 25 000 000 лв.

- До 30.06.2015 г. - 60 000 000 лв.

Прехвърляне на жп мостовете на Фериботен комплекс Варна от НКЖИ към ДП "Пристанищна инфраструктура" в срок до 31 декември 2013 г.

Продажба на неоперативни активи и скрап

Преструктуриране на БДЖ "Товарни превози" чрез:

- Краткосрочен план - края на 2013 г.

- Средносрочен план - края на 2014 г.

- Дългосрочен план - края на 2017 г.

Преместване на ръководството и администрацията на "Холдинг БДЖ" ЕАД, БДЖ "Товарни превози" и БДЖ "Пътнически превози" от сградата на ул. Иван Вазов на Централна жп гара София и жп гара Подуяне до декември 2014 г.

Осъществяване на структурна оптимизация и стриктен контрол върху дейността на НКЖИ.

Коментари: 0