Ръст от 3.7% на пътуванията в чужбина през юни

Посещенията на чужденци у нас пък се увеличават с 84.3%, отчита НСИ

6696 ~ 3 мин. четене

Пътуванията на български граждани в чужбина през юни тази година са 361.3 хил., или с 3.7% повече oтколкото през май и с 9.9% над регистрираните през юни 2011 г. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Увеличениe на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е регистрирано към Испания - със 122.8%, Италия - със 112.9%, Република Македония - с 68.9%, Австрия - с 42.0%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Сърбия - с 28.4% и Гърция - с 16.0%.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цели гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия - 40.2%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 34.9% и със служебна цел - 24.9%. В сравнение с юни миналата година увеличение се наблюдава при пътуванията с цел почивка и екскурзия, както и при тези с други цели - съответно с 65.2 и 23.2%,  докато намаление е регистрирано при служебните пътувания - с 33.1%.

През юни 2012 г. с  други цели са били 63.7% от пътуванията към Сърбия, 56.6% - към Великобритания и 52.6% - към Италия. Преобладаващият дял от пътуванията към Испания и Турция са с цел почивка или екскурзия - съответно 43.2 и 42.1%, докато към Русия и Германия те сасвързани със служебна цел - съответно 42.5 и 42.0% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

През юни 2012 г. посещенията на чужденци в България са 1.116 млн., което е с 84.3% повече в сравнение с май 2012 г. и с 5.5% над нивото от юни 2011 г. Регистрирано е увеличение при посещенията по всички наблюдавани цели, като най-голям e ръстът при посещенията със служебна цел - 8.3%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 7.4%, и с други цели - 0.8%.

Най-голям относителен дял от общия брой чужденци, посетили България, формират гражданите от Европейския съюз - 56.9%, следвани от тези от другите европейски страни - 33.3%. В сравнение със същия месец на предходната година посещенията на граждани от страните - членки на Европейския съюз, намаляват с 3.6%. По-голямо понижение е регистрирано при посещенията на граждани от Гърция - с 14.9%, от Великобритания - с 11.4%, и от Австрия - с 10.9%. Същевременно обаче е отчетен ръст при посещенията на граждани от  Нидерландия - с  14.8%, и от Италия – с 14.6%.

Нарастват посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” - с 25.1%, като най-голямо е увеличението на посещенията от граждани на Украйна и Русия - съответно с 60.5 и 34.1%.

През юни тази година преобладаващият дял на посещенията са с цел почивка и екскурзия - 60.4%, следвани от тези с  други цели - 29.6% и със служебна цел - 10.0%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 81.0% от посещенията на граждани от Русия, 79.6% - от Украйна, 78.3% - от Великобритания, 75.3% - от Република Македония, и 71.8% - от Гърция. Служебните пътувания са 22.7% от всички посещения на граждани от Белгия и 20.3% - от Австрия, а с други цели са 81.6% от посещенията на граждани от Турция.

Подкрепи Economic.bg