Бизнес климатът през юли се подобрява

Подобрение е регистрирано в промишлеността, строителството и търговията на дребно, а в сектора на услугите - влошаване

6618 ~ 2 мин. четене

Общият показател на бизнес климата през юли 2012 г. се увеличава с 1.1 пункта спрямо равнището си от предходния месец, като подобрение е регистрирано в промишлеността, строителството и търговията на дребно, а в сектора на услугите - влошаване, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Основните проблеми за развитието на бизнеса в във всички отрасли остават несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, следвани от конкуренцията в бранша.

Промишленост. Бизнес климатът в промишлеността през юли се подобрява с 1.9 пункта главно поради повишаване на оптимистичните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Средното натоварване на мощностите през юли 2012 г. се увеличава с 1.4 пункта в сравнение с април и достига 71.3%. Предприятията съобщават за излишък от мощности с оглед на очакваното търсене през следващите месеци. По отношение на продажните цени мениджърите продължават да очакват повишение през следващите три месеца .

Строителство. Бизнес климатът в строителството се подобрява с 1.6 пункта.Според строителните предприемачи строителна активност се подобрява, като прогнозите им за следващите три месеца остават благоприятни, макар и по-резервирани в сравнение с юни.

Производственият график е осигурен с договори за 5.5 месеца, като се регистрира понижение от 0.5 месеца спрямо оценката през април. Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца са по-неблагоприятни. По отношение на продажните цени в бранша очакванията на предприемачите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” се покачва с 1.4 пункта. Повишен оптимизъм се забелязва и в очакванията им по отношение на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.По отношение на продажните цени очакванията на търговците са в посока на увеличение през следващите три месеца.

Услуги1. През юли съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се понижава с 1.5 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на по-умерените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена , но в очакванията за следващите три месеца анкетата регистрира известен песимизъм. Очакванията на преобладаващата част от мениджърите относно продажните цени са за запазване на равнището им през следващите три месеца.

Подкрепи Economic.bg