Смяна на системата за напояване искат в Родопите

Напоителните съоръжения да са под една шапка, настояват фермери в Кърджалийско

Специалисти по земеделие и фермери от Кърджалийско настояват да бъде изработена Програма за приоритетно гравитачно* напояване на земите в планинските и полупланинските райони. Според тях помпеното напояване постепенно отмира, заради високите цени на енергийните източници, предава kmeta.bg.  

Необходимо е усъвършенстване и на нормативната уредба за собствеността на напоителните съоръжения. Те трябва да минат под една шапка. В момента за тях отговарят както държавното "Напоителни системи", така и компанията на МЗХ "Земинвест", която стопанисва по-голяма част от микроязовирите и малките водоеми.

Само на територията на област Кърджали те са 500, коментират запознати с проблема. "Това разделение често води до различни неуредици. Например, половината от яз. Бенковски с 8 млн. куб м. вода е на "Земинвест", а стената - на "Напоителни системи". Ако се наложат ремонтни и възстановителни работи на водоземната кула, трябва да преодолеем куп проблеми, защото тя е в собствеността на "Земинвест", обяснява Никола Матев, началник район "Напоителни системи" - Кърджали, поделение на клон "Горна Тунджа" Стара Загора.

Родопчани от Кърджалийско приветстват намерението на земеделския министър Димитър Греков да превърне поливното земеделие в приоритет. Според тях важно е да се възстанови закритата преди години Агенция по хидромелиорация.

За да се стимулират стопаните да ползват напоителните съоръжения и увеличават поливните площи, трябва да има различни икономически лостове, примерно доплащане както за земеделски площи. "Ако се приеме 40-50% от поливната вода да се дофинансира на база сключени договори, ползвателите ще бъдат заинтересовани да са коректни платци за извършената услуга. В противен случай ще продължава недоброто събиране на приходите, трудно ще се противодейства на кражбите на вода и тръби, и ще се върви към бавното ликвидиране и на малкото останали напоителни полета", смята Матев.

В момента в Кърджалийско от фирма "Напоителни системи" са обхванати едва 2500-3000 дка при 80 хил. дка преди 40 години. През 2013 г. поливни дейности се извършват предимно в землищата на селата Звиница, Нановица, Даскалово, Петелово и  около Бенковски. Първите стъпки на Димитър Греков за възстановяването на хидромелиоративната система на България дава надежди на фермерите. Те очакват, че в следващия програмен период ще бъдат осигурени предвидените над 200 млн. евро от ЕС. "С тези средства могат да бъдат довършени някои обекти в страната какъвто е и яз. Люляково в Източните Родопи, който би обезпечил гравитачно напояване на 4 хил. дка земеделски площи", уточни Никола Матев.

*повърхностно напояване – чрез лехи, бразди и басейни

Коментари: 0