Спират 40% от ВЕИ производителите (ОБНОВЕНА)

Според икономическия министър Асен Василев толкова е делът на централите, които от 9 месеца не са подавали графици за производство

124 ~ 2 мин. четене
Автор: Таня Киркова

Всички ВЕИ централи, които не са подавали в реално време информация за произведеното количество електроенергия към централното диспечерско управление, ще бъдат спрени временно. Това е първата, от общо седем спешни мерки, които служебният министър на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев обеща да предприеме в енергетиката. Според него 40% от ВЕИ производителите не подават такава информация и не спазват закона, който беше приет преди 9 месеца. Той обясни, че по този начин се създава опасност от дисбаланс в системата.

"Вече има указания към ЕСО и НЕК да спират ВЕИ централи, които не са подавали информация през последните 9 месеца", каза той. "Тези централи ще останат затворени до изпълнение на законовите изисквания", обясни министърът.

Втората мярка предвижда ДКЕВР да въведе механизъм за нетирано изкупуване на електроенергия от НЕК и ЕРП-тата, произведена от заводски централи, за да се заплащат само разликите между производството и консумацията.

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) да предложи редуциране на количеството "студен резерв" за периода до септември 2013 г. и да предприеме необходимите действия за провеждане на тръжна процедура за изкупуване на "студен резерв" съгласно Закона за енергетиката.

"Студен резерв означава, че имаме мощности, които са готови да започнат работа, за тях плащаме. Нормално е да се проведе търг за това кой може да предложи тези резерви", каза министър Асен Василев.

Четвъртата мярка е ЕСО да предложи технически издържана и правно допустима възможност за премахване на ограниченията за износ на електроенергия за Турция.

Мярка номер пет предвижда ДКЕВР да преразгледа възможността за модифициране на такса пренос, с оглед стимулиране на износа.

Шестото предложение е енергийният регулатор да приеме правилата за търговия, като осигури влизането им в сила до 15 април 2013 г., както и да одобри до същата дата Общите условия за достъп на производители до преносната и разпределителните мрежи в страната.

"За да се балансира системата, трябва да се знае какво ще бъде производството и каква ще бъде консумацията. С тази мярка се прави първа стъпка за либерализиране на пазара", каза министър Асен Василев.

Мярка 7 включва ДКЕВР да изготви механизъм за точното определяне и контрол на количествата електрическа енергия, формиращи квотата за обществен доставчик - квотни централи, обществен доставчик - крайни снабдители.

Подкрепи Economic.bg