Сребърният фонд остана без приходи

Цялата налична сума от 1,776 млрд. лв. стои на влог в БНБ

Общият паричен ресурс на Сребърния фонд към края на април тази година е 1,776 млрд. лв., стана ясно от отчета на фонда, публикуван на сайта на Министерството на финансите.

Цялата налична към момента сума стои на влог в БНБ. От Министерството на финансите посочват, че през април при падежа на депозита е открит нов, за срок от 7 дни. По него е внесена и цялата сума, с която разполага фондът. 

От отчета става ясно, че от началото на годината в Сребърния фонд не е постъпила никаква сума - не са постъпили нито трансфери от централния бюджет, нито приходи от лихви.

В Сребърния фонд трябва да постъпват приходите от приватизация, концесионни такси, бюджетният излишък и други постъпления.

Правителството одобри промени в Закона за Сребърния фонд. Те ще дадат възможност 30% от парите във фонда да се инвестират в държавни ценни книжа, като този процент ще се увеличава с 10 на сто с всяка година, докато стигне 70%. 

Това решение получи много критики от бизнеса, от БНБ и от Европейската централна банка. 

Коментари: 0