Столичната община събра по-малко данъци

При планирани годишно 523 млн. лв. до края на май са постъпили 219 млн. лв.

41,8 на сто от заложените средства от данъчни и неданъчни приходи е събрала Столичната община до края на май тази година, заяви зам.-кметът по финансите Дончо Барбалов.

При планирани годишно 523,8 млн. лв. са постъпили 219,3 млн. лв. от заложените средства от данъчни и неданъчни приходи до края на миналия месец. Това е с 5,5 млн. лв. по-малко от същия период за миналата година, коментира Барбалов.

Според него разликата се дължи на законодателната промяна за крайните срокове за плащане на данъците, които от тази година са на две вноски с краен срок за първата вноска - 30 юни. Това от своя страна води до изместването на постъпленията и реалното изпълнение на бюджета може да се види към края на първото полугодие в края на юни.

Столичната община е събрала и 6,2 млн. лв. от неизплатени задължения за данък върху недвижимите имоти от физически лица и 4,4 млн. лв. - от юридически лица за минали периоди.

Допълнително е събран един милион лева от лихви по стари задължения. Събрани са и над 709 хил. лв. от туристическия данък в София, които са със 74 хил. лв. повече от периода за миналата година.

От планираните 320 хил. лв. такса за притежаване на куче са събрани 55 254 лв., които са 17,3% от заложените в бюджета средства. По-малкото събрани суми се дължат и на условието за освобождаване на кучетата от такса при поставяне на чип и след кастрирането им.

Коментари: 0