Стоян Мавродиев и Петър Чобанов ще обясняват за ПОК "Доверие"

Депутатите поканиха председателя на КФН и финансовият министър на изслушване в парламента

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Депутатите ще поканят председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев и финансовият министър Петър Чобанов на изслушване в парламента. Причината е сделката с пенсионния фонд "Доверие", който беше купен от офшорна компания.

"В българския пенсионен фонд „Доверие" са осигурени над 1.2 милиона български граждани и държи най-голяма част от пазарния дял", каза народният представител Янаки Стоилов от Коалиция за България, предаде "Фокус". "За българските граждани, родени след 1959 г., е задължително да правят вноски за пенсионно осигуряване. Част от тези средства също се намират в осигурителна компания "Доверие". Настояваме КФН да не дава възможност за сключване на сделката, поради неясния произход на средствата на купувача", добави той.

Соред нето е необходимо да се преустанови възможността такива компании да участват в приватизация на търговски дружества в България и да имат достъп до обществени поръчки. "Принципът, който следваме е, че там, където има обществени средства, не може да се допуска действието на търговски дружества с неясен капитал, които не могат да бъдат контролирани от българските институции. Това може да стане, чрез промени в няколко закона. Трябва спешно правителството да направи такива предложения за промени. Това е насоката на новата политика и тя трябва да бъде следвана от правителството и от мнозинството, която го подкрепя. Правителството трябва да прегледа и назначенията, които прави на търговски дружества, в тях попадат лица, които също оперират с подобни компании. Всеки, който е назначен да управлява имуществото от името на държавата, трябва да го прави в интерес на държавата и обществото", каза още Стоилов.

Коментари: 0