Търсят одитор за газовата връзка със Сърбия

Прогнозната стойност на одита е 8 540 лв.

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма(МИЕТ) обяви конкурс за одитор по проекта за подготовка, проучване и проектиране на интерконекторната връзка със Сърбия. Информацията е обявена през сайта на Агенцията по обществени поръчки (АОП).

Прогнозната стойност на одита е 8 540 лв., а срокът за получаване на офертите 23 ноември 2012. Търси се такава с най-ниска цена. Изпълнител на предпроектното проучване е "Газтек БГ".

Целта на МИЕТ с този одит е да бъдат формирани констатации и потвърждения, че разходите във финансовия отчет по договора за безвъзмездно финансиране са точни, допустими и действително извършени. Идеята е разходите по проекта да бъдат правилно и коректно изразходени в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство. Трябва да бъде проверено и дали всички транзакции около операцията са осчетоводени правилно.

Проектът предвижда обща дължина на трасето около 150 км. То ще бъде от София до Ниш. Газопроводът трябва да свърже националните газопреносни мрежи на двете държави и да осигури доставка на до 1.8 млрд. куб. метра газ годишно.

Коментари: 0