Улеснения в преноса на ръчен багаж за клиентите на Летище София

Облекчения в ограниченията за пренос в ръчен багаж на течности, аерозоли и гелове, закупени на Летищe София или на борда на самолет

Авиационна сигурност:

3731 ~ 1 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Европейският съюз улеснява преноса в ръчния багаж на течности, аерозоли и гелове, закупeни на различни етапи от пътуването (на територията на летище или на борда на самолет).

Течности, аерозоли и гелове, закупени от магазините, разположени след пунктовете за проверка на летището или на борда на самолета, могат да бъдат пренасяни като ръчен багаж считано от 31.01.2014 г. (петък).

Ако полетът е с прекачване задължително условие е в момента на закупуване на стоката покупката и касовата бележка да бъдат запечатани в специален плик с червен кант. Само така окомплектовани те се сканират на пунктовете за проверка на пътници и ръчен багаж на всяко летище до достигане на крайната точка на пътуването. През цялото време целостта на опаковката не трябва да се нарушава.

При необходимост от допълнителна проверка служителите по сигурността на летищата могат да поискат отваряне на плика. В такъв случай трябва изрично да бъдат уведомени, че полетът е с прекачване. След допълнителната проверка покупката и касовата бележка трябва да бъдат запечатани отново в нов плик според изискванията. Ако това не бъде спазено покупката ще бъде иззета при следващата проверка за сигурност на летището, на което се извършва прекачване по пътя към крайната дестинация.

Нововъведената мярка не отменя съществуващите от 2006 г. изисквания за сигурност, прилагани на територията на европейските летища и касаещи преноса на течности, аерозоли и гелове в ръчен багаж.

Коментари: 0