Вадим електропреносната мрежа от НЕК

Консорциум от 4 компании ще консултира преструктурирането

С цел въвеждане изискванията на Третия енергиен либерализационен пакет на Европейския съюз, БЕХ ЕАД проведе процедура за избор на консултант за разделянето на НЕК ЕАД и ЕСО ЕАД (Електроенергиен Системен Оператор).

Преструктурирането на двете компании включва пълното отделяне на собствеността на електропреносната мрежа от НЕК ЕАД. Избраният консултант е консорциум "HoulihanLokey, White&Case, Entrea Capital и Kambourov&Partners".

След въвеждане на регулациите на Третия енергиен либерализационен пакет на ЕС и тяхното прилагане в съответствие с най-добрите практики, електроенергийният системен оператор ще има пълна независимост от доставчика на електроенергия. ЕСО ЕАД ще консолидира в своята структура всички дейности, свързвани с изграждането, поддръжката и присъединяването към електропреносната мрежа, както и функциите по измерване и отчитане на електроенергия, които в момента се администрират от НЕК ЕАД.

Коментари: 0