Водата в София била една от най-добрите в Европа

Това съобщи Теодора Тодороваот от "Софийска вода"

"Водата в София е една от най-добрите за пиене не само у нас, но и в Европа". Това съобщи в ефира на БНР Теодора Тодороваот от дирекция "Експлоатация и поддръжка" в "Софийска вода".

Тя посочи, че данните за нейния състав се актуализират в зависимост от подадените сигнали за проверка, а освен това се извършва и редовен мониторинг. "По два до три сигнала месечно за качеството на водата се проверяват от експертите на "Софийска вода", уточни Тодорова. Самата проверка се извършва в рамките на час-два от момента, в който е постъпил сигнал, след което, ако се окаже, че има някакво доловимо отклонение в качеството, се взема проба.

Относно фактът, че данните за състава на водата в София са от последните 6 месеца на миналата година, Тодорова уточни, че "Софийска вода" няма нормативно изискване да публикува ежедневни данни. „Защото няма никакви колебания в показателите, които да е необходимо ние да отразяваме ежедневно и от друга страна, защото нямаме постъпили сигнали, свързани с оплаквания по отношение на качеството на водата, които да инициират разследване в някакъв район или публикуване отделно на допълнителна информация".

Компанията контролира водата по разпределителната мрежа на 78 пункта.

Коментари: 0